Preču atgriešana

Nav iespējams atgriezt : presētus/personalizētus balonus, piepūstus balonus , gaisa balonu rotājumus.

Iespējams atgriezt: nepiepūstus balonus, gāzes cilindru atribūtus un aprīkojumu.

Pamatojoties uz šādiem nosacījumiem:

Preci var atgriezt 14 kalendāro dienu laikā no pirkuma dienas;

Atgrieztā prece jānogādā uz adresi TALLINAS IELĀ 65, RĪGA

Atgriežamajai precei jābūt oriģinālā iepakojumā, neizmantotā un ar visiem tās piederumiem;

Preču atgriešanas (pārvadāšanas) izmaksas sedz klients;

Atgriežot preces, jāuzrāda pirkuma čeka vai rēķina oriģināls, uz kura pamata preces tika iegādātas;

Nauda par preci tiek atmaksāta uz vietas, ja norēķins par preci ir veikts skaidrā naudā tirdzniecības vietā vai nauda ir pārskaitīta uz klientam norādīto bankas kontu. Ja par preci samaksāts ar karti vai ar bankas pārskaitījumu, šajā gadījumā nauda par preci tiek atgriezta 30 kalendāro dienu laikā no preces atgriešanas dienas.